1213
Trappola per topi in metallo
€ 0,90
3040
Set 3 spatole lama acciaio
€ 1,43
3041D
Spatola flessibile 100 mm
€ 1,35
3041E
Spatola flessibile 120 mm
€ 0,83
3041A
Spatola flessibile 50 mm
€ 1,05
3041B
Spatola flessibile 60 mm
€ 1,13
3041C
Spatola flessibile 80 mm
€ 1,20
3039F
Spatola lama acciaio 100 mm
€ 1,05
3039G
Spatola lama acciaio 120 mm
€ 1,20
3039A
Spatola lama acciaio 30 mm
€ 0,45
3039B
Spatola lama acciaio 40 mm
€ 0,53
3039C
Spatola lama acciaio 50 mm
€ 0,60